Welkom bij Mobilé Business Kringen Nederland

Doelstelling
Mobilé Business Kringen Nederland biedt aan ondernemers de mogelijkheid om een regionaal, landelijk en ook internationaal zakennetwerk op te bouwen en in stand te houden.

Businesskringen
Door Mobilé Business Kringen Nederland wordt door middel van regionale businesskringen een regionaal, nationaal en internationaal zakennetwerk en een overkoepelende website ontsloten en in stand gehouden. Elke regionale businesskring heeft per jaar zes lunchbijeenkomsten, waarin door een aansprekende gastspreker een voor ondernemers interessant thema wordt behandeld.

Nationale en internationale netwerkbijeenkomsten
Naast de regionale netwerkbijeenkomsten worden jaarlijks enige landelijke netwerkbijeenkomsten, waaronder een Golfdag, georganiseerd waaraan leden van alle regionale kringen kunnen deelnemen. Tevens wordt met regelmaat gelegenheid geboden deel te nemen aan andere nationale en internationale netwerk-events.

Introducés
Zowel naar de regionale, de landelijke als de internationale bijeenkomsten en evenementen kunnen leden van Mobilé Business Kringen Nederland, onder vooraf overeengekomen voorwaarden, introducés meenemen.

Smoelenboek
De website van Mobilé Business Kringen Nederland kent een zogenaamd "smoelenboek". Elk kringlid heeft exclusief toegang tot het "smoelenboek", waarin o.a. opgenomen het bedrijfsprofiel van alle landelijke kringleden.

Bestuur Mobilé Business Kringen Nederland
Voorzitter : Martin Bourgonje
Secretaresse : Karin Michgels
Penningmeester: Hella Warrink
Communicatie: Alex Klomp

Het bestuur streeft een beheerste groei van het aantal kringen na. Zowel kwantitatief (aantal kringen en deelnemers) als kwalitatief.

De bijeenkomsten van Mobilé Business Kringen Nederland  kenmerken zich door een ongedwongen, open en informatief samenzijn rond een actueel en aansprekend thema.